Haptonomie

Haptonomie gaat over voelen, gevoel, het gevoelsleven en gevoel binnen menselijke relaties. Als wetenschap bestudeert haptonomie de wetmatigheden van het menselijk gevoelsleven.


Het begrip ‘haptonomie’ is afkomstig uit het Oudgrieks:  hapsis betekent gevoel of tast, nomos betekent wet, regel of norm. Hapto komt van haptein: aanraken om gezond te maken, om te helen.


Het vermogen tot voelen heeft ieder mens in aanleg in zich. Voelen doen we eigenlijk de hele dag, we zijn ons daar alleen niet altijd van bewust.  Voelen en gevoelens ontwikkelen zich vanuit de tast. Onze huid is een belangrijk tastorgaan.  Ons lichaam heeft hierdoor veel te vertellen over onszelf en onze relatie tot anderen.


In onze huidige drukke en vooral op denken, presteren en effectiviteit gerichte maatschappij maar ook door onze opvoeding komt ons vermogen tot voelen soms nauwelijks meer tot ontwikkeling of gaat verloren. Onder de belasting die het leven ons stelt hebben we de neiging te verharden of verstarren, staan we niet meer open voor onszelf en onze omgeving en signalen van ons lichaam dringen niet meer goed tot ons door. Gevoelens als verdriet, pijn of angst worden vaak weggestopt. Wij voelen niet meer goed wat onze grenzen zijn, worden onzeker en raken sneller uit ons evenwicht, letterlijk en figuurlijk.


We zijn, vaak onbewust, geneigd onze keuzes te maken op basis van wat wij denken dat onze omgeving van ons verwacht of hoe wij denken dat het hoort. We passen ons aan en daardoor wordt het steeds moeilijker te leven zoals we zelf graag willen.


Aanpassing kan leiden tot allerlei klachten, zowel lichamelijke als psychische, zoals:

 • het alleen maar goed willen doen
 • alles met het hoofd proberen op te lossen
 • moeite hebben met grenzen aangeven
 • spanningsklachten, nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, hyperventilatie, vermoeidheid
 • slaapproblemen, onrust
 • angsten, faalangst
 • onzekerheid, niet meer weten hoe zelf iets te willen
 • stress, overspannenheid, burn-out
 • depressiviteit, gevoel van onvrede of ongelukkig zijn


Een begeleiding op basis van haptonomie is er op gericht u weer te laten voelen en weer vertrouwd te worden met uw lichaam en uzelf.  U leert dat voelen en denken met elkaar in balans kunnen zijn. U wordt u weer bewust van de signalen van uw lichaam en leert hier naar luisteren. Zo wordt duidelijk wat wel en niet goed voor u is en wat bij u past. Op grond hiervan kunt u weer eigen keuzes gaan maken en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen en dragen.

Haptonomie is en soort ontdekkingsreis naar wie je in wezen bent.


Haptonomie is een benaderingswijze die binnen beroepen in de welzijns- en gezondheidszorg kan worden geïntegreerd. Zo kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut, maatschappelijk werker of verpleegkundige werken op haptonomische basis.


De praktische, meer therapeutische toepassing van haptonomie noemt men haptotherapie en ook wel individuele haptonomische begeleiding.

 


Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte benaderingswijze waarbij het voelen en de eigen gevoelsmatige beleving centraal staan. Deze begeleiding laat je al voelend ontdekken dat je mag zijn wie je bent en zoals je bent.


Door middel van een combinatie van gesprek, aanraking en ervaren ontdek je wat er werkelijk in je leeft. Het lichaam maakt duidelijk wat er in je leeft. Je kunt aan den lijve ervaren hoe anders het voelt in je lichaam wanneer je je afsluit voor een klacht, probleem, gevoel of de ander, of wanneer je je er juist voor openstelt en je er gevoelsmatig mee verbindt. Is het benauwend of ervaar je een gevoel van ruimte. De aanraking kan veel voelbaar maken en daarmee duidelijkheid geven. Je wordt je weer bewust welke plaats een klacht of probleem inneemt en hoe je ermee omgaat in relatie tot jezelf en je leefomgeving en je leert ontdekken welke eigen mogelijkheden je hebt hier anders mee om te gaan. Dit gevoelde inzicht biedt de basis voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid.


Door weer te durven vertrouwen op wat je eigen gevoel je vertelt en daar naar te luisteren kun je ook duidelijker zijn naar jezelf en naar anderen. Je word je meer gewaar van je eigen grenzen. En van  hoe je ruimte maakt voor jezelf zodanig dat je daarin de ander kunt ontmoeten zonder jezelf erin te verliezen.  Je wordt vrijer en minder gevangen in patronen, in gedachtes, klachten en minder bepaald door de druk vanuit onze maatschappij. Er ontstaat ‘ruimte’. Kortom: je hoeft je niet meer aan te passen, maar juist trouw zijn aan jezelf.


Deze begeleidingsvorm laat je weer ontdekken hoe je vanuit je eigen mogelijkheden weer zelf je eigen keuzes kunt maken en zelf richting kunt geven aan je leven. Hierbij hoort ook zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen.


Haptotherapie kan zinvol bij allerlei klachten, problemen, vragen zoals:

 • overbelast zijn
 • lichamelijke klachten waarbij psychische factoren een rol spelen, als hoofd- nek pijn, hyperventilatie,
 • vermoeidheid, slaapproblemen
 • chronische pijn
 • snel blessures oplopen
 • weinig zelfvertrouwen hebben, onzekerheid, faalangst, angst
 • moeite hebben met aangeven van grenzen
 • niet lekker in je vel zitten, gevoel onvrede, ongelukkig zijn
 • problemen met relaties

 

Praktisch: De eerste afspraak is een intake / kennismaking waarin we samen je hulpvraag verhelderen en kijken of haptotherapie/haptonomische individuele begeleiding iets voor je is. Na een aantal min of meer verkennende sessies wordt samen gekeken of een vervolg zinvol, wenselijk, en mogelijk is. Een afspraak duurt ongeveer 60 minuten.

In de meeste gevallen kun je vanuit de aanvullende zorgverzekering de kosten (deels) vergoed krijgen. Dit is per verzekeraar verschillend en afhankelijk van de polis.


Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Bij een haptonomische begeleiding van ouders en kind tijdens de zwangerschap en na de geboorte leer je hoe je al voor de geboorte vanuit je gevoel kennis kunt maken met jullie kind.


Als moeder kun je je kindje van binnen uit voelen en ontmoeten. Als partner leer je via de buik van de moeder zelf contact met je kind te maken. Een contact dat heel natuurlijk, liefdevol, teder, uitnodigend en bevestigend is. Zo kan er voor de geboorte al een wederzijdse gevoelsmatige band ontstaan. Het kind zal voor de geboorte jullie aanwezigheid ervaren, zich veilig en geborgen voelen en weten dat het welkom is zoals hij of zij is. Het kan zo basiszekerheid en zelfvertrouwen ontwikkelen.


Ook ouders onderling kunnen meer gevoel voor elkaar krijgen en ervaren hoe ze er voor elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen ondersteunen, tijdens de zwangerschap, de geboorte maar ook daarna. Als partner heb je hierin een belangrijke en actieve rol.


Als moeder leer je luisteren met je gevoel naar de signalen van je lichaam en het kind in je schoot, zodat je straks tijdens de geboorte ondanks alle natuurkracht en pijn de weg naar buiten vrij kunt maken. Er is aandacht voor hoe je je kind in je schoot draagt, wat prettig is voor jezelf en voor je kind, en je leert samen omgaan met weeën en pijn. Ook aan mogelijke geboortehoudingen en persen wordt aandacht besteed.


Enkele weken na de geboorte wordt samen teruggekeken op de geboorte en de eerste, vaak roerige periode daarna. De voor de geboorte opgebouwde gevoelsmatige affectieve band wordt verder uitgebouwd en verdiept in de wijze van omgaan met elkaar, het oppakken, dragen en verzorgen van jullie kind. Vanuit gevoelde veiligheid, geborgenheid en zekerheid kan het kind zijn of haar eigen weg vinden.


Praktisch: De begeleiding kan beginnen als de bewegingen van jullie kind voelbaar zijn, zo rond de 20e– 24e week van de zwangerschap. Het is een individuele begeleiding van moeder en partner samen. De eerste afspraak is een intake / kennismaking waarin wensen en verwachtingen worden afgestemd op de mogelijkheden. Daarna volgen er in onderlinge afstemming nog ongeveer 5-6 afspraken vóór de geboorte en 2 afspraken na de geboorte, mèt baby, met de mogelijkheid tot een vervolg. Een afspraak duurt ongeveer 55 minuten.

 

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding Alkmaar
Top