Specialiteiten

Als algemeen fysiotherapeut kunt U voor alle klachten bij ons terecht, maar als U op een van de knoppen hieronder drukt krijgt U een indruk van onze specialisaties.

Sportfysiotherapie

Medical Taping

Manuele Therapie

Chronische pijn

Haptonomische zwangerschaps-begeleiding

schaatser
Sportfysiotherapie

Vanuit onze sportieve activiteiten, hebben wij een sterke binding met de belevingswereld van de sporter. Het weer snel in beweging brengen van mensen is dan ook steeds een uitdaging, die wij met enthousiasme aangaan. De middelen die we daarvoor gebruiken omvatten reguliere fysiotherapeutische interventies, als massage, oefentherapie en fysiotechnische apparaten, maar ook manuele therapie, en pijn management kunnen een bijdrage leveren in het herstel. Erg belangrijk vinden we het begeleiden van de sporter tijdens de sporthervattingsperiode. De sporthervatting zelf is namelijk een essentieel onderdeel van de therapie. Als voorbeeld: een structuur in het lichaam (pees) die overbelast is zal moeten genezen, maar wel zodanig dat de belastbaarheid van deze structuur, groot genoeg is om de sportieve activiteiten die ervan gevraagd worden te kunnen dragen. De enige manier om belastbaarheid te vergroten is belasten, eerst rustig en wat minder specifiek, daarna zwaarder en steeds meer specifiek gericht op de sport die men beoefent. De kennis die we daarvoor nodig hebben putten we uit onze ervaringen als fysiotherapeut en trainer, de opleiding sportfysiotherapie en onze eigen ervaringen als sporter.

medical taping
Medical taping

Als U regelmatig sport kijkt, zult U steeds vaker sporters zien met allerlei gekleurde tapes op hun lichaam de zgn. kinesiotape. Door deze elastische tape kan het lichaam op diverse manieren worden beinvloed. De spieren kunnen een hogere of lagere spanning krijgen. Dit werkt via proprioceptieve prikkeling van de huid, waardoor de spiertonus verandert. Tevens kunnen de gewrichten gestuurd of beperkt worden in hun bewegingen. Litteken weefsel onder 3D-tape wordt door de afwisselend trekkrachten losser en minder pijnlijk. Ook lymfedrainage behoort tot de mogelijkheden van deze tape.

manuele therapie foto
Manuele therapie

Manuele therapie vlgs de methode Marsman is een milde vorm van manuele therapie. Hierbij wordt uitgegaan van voorkeursbewegingen en houdingen van ieder persoon. Vanuit dit uitgangspunt wordt er gekeken naar beperkingen en afwijkingen in houding en beweging. De mobilisaties vinden plaats in 3 dimensionale bewegingen, met lichte druk van de therapeut of door het laten aanspannen van spieren door de persoon zelf. Ook huiswerkoef worden in deze 3 dimensionale richting gegeven. De herwonnen mobiliteit wordt vervolgens gestabiliseerd door stabiliserende oef. De klachten worden hierbij niet alleen lokaal behandeld, maar ook in het grotere geheel van het menselijk lichaam. Als voorbeeld: een doorgezakte voet maakt dat de knie naar binnen draait, waardoor ook de stand van de heup veranderd. Het bekken wordt mee getrokken, waardoor er ook laag in de rug, of zelfs tot in de nek klachten kunnen ontstaan. Alleen de nek of rug mobiliseren zal dan uiteindelijk niet het gewenste resultaat geven.

pijn foto
Chronische pijn

Pijn is een veelomvattend en moeilijk begrip. Pijn doet heel veel met een mens. Iemand die pijn heeft gaat minder bewegen, het sociale leven verandert, men wordt afhankelijk, kan niet meer werken. Allerlei ingrijpende zaken die het gevolg kunnen zijn van pijn. In eerste instantie lijkt pijn slechts een prikkel die via een zenuwbaan naar het pijncentrum in de hersenen loopt. In de hersenen zijn er echter allerlei prikkels, die de gewaarwording en intensiteit van deze prikkel beinvloeden. Enige voorbeelden: tijdens sporten als de adrenaline spiegel hoog is voel je geen pijn. Als je ziek bent is alles extra gevoelig. Als je veel spanningen hebt kun je minder pijn verdragen.

Iemand die al heel lang pijn heeft vlucht in vaste patronen en gedrag
Door je hiervan bewust te worden kun je patronen veranderen, kun je het omgaan met de pijn veranderen en zo de cirkel waarin je ronddraait doorbreken. Door de cursussen van trilemma (www.trilemma.nl) hebben we gereedschap in handen gekregen waarmee we U weer in beweging kunnen krijgen, zowel letterlijk als figuurlijk.

haptonomie foto
Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Bij een haptonomische begeleiding van ouders en kind tijdens de zwangerschap en na de geboorte leer je hoe je al voor de geboorte vanuit je gevoel kennis kunt maken met jullie kind.

Als moeder kun je je kindje van binnen uit voelen en ontmoeten.

Als partner leer je via de buik van de moeder zelf contact met je kind te maken.

Een contact dat heel natuurlijk, liefdevol, teder, uitnodigend en bevestigend is.

Zo kan er voor de geboorte al een wederzijdse gevoelsmatige band ontstaan.

Het kind zal voor de geboorte jullie aanwezigheid ervaren, zich veilig en geborgen voelen en weten dat het welkom is zoals hij of zij is. Het kan zo basiszekerheid en zelfvertrouwen ontwikkelen.

 

Ook ouders onderling kunnen meer gevoel voor elkaar krijgen en ervaren hoe ze er voor elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen ondersteunen, tijdens de zwangerschap, de geboorte maar ook daarna.

Als partner heb je hierin een belangrijke en actieve rol.

Als moeder leer je luisteren met je gevoel naar de signalen van je lichaam en het kind in je schoot, zodat je straks tijdens de geboorte ondanks alle natuurkracht en pijn de weg naar buiten vrij kunt maken. Er is aandacht voor hoe je je kind in je schoot draagt, wat prettig is voor jezelf en voor je kind, en je leert samen omgaan met weeën en pijn. Ook aan mogelijke geboortehoudingen en persen wordt aandacht besteed.

 

Enkele weken na de geboorte wordt samen teruggekeken op de geboorte en de eerste, vaak roerige periode daarna. De voor de geboorte opgebouwde gevoelsmatige affectieve band wordt verder uitgebouwd en verdiept in de wijze van omgaan met elkaar, het oppakken, dragen en verzorgen van jullie kind.

Vanuit gevoelde veiligheid, geborgenheid en zekerheid kan het kind zijn of haar eigen weg vinden.

 

Praktisch:

De begeleiding kan beginnen als de bewegingen van jullie kind voelbaar zijn, zo rond de 20e– 24e  week van de zwangerschap. Het is een individuele begeleiding van moeder en partner samen.

De eerste afspraak is een intake / kennismaking waarin wensen en verwachtingen worden afgestemd op de mogelijkheden. Daarna volgen er in onderlinge afstemming nog ongeveer 5-6 afspraken vóór de geboorte en 2 afspraken na de geboorte, mèt baby, met de mogelijkheid tot een vervolg.

Een afspraak duurt ongeveer 55 minuten.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?